Yuk, berbisnis dg 0 Rupiah!
silakan klik link berikut:


Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com https://www.tokopedia.com/tb-albarokah ___________________________

Terjemah Ibaanatul Ahkaam 2 Jilid

Terjemah Ibaanatul Ahkaam 2 Jilid

Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam

Syarah Bulughul Maram

Karya: Alawi Abbas Al-Maliki & Hasan Sulaiman An-Nuri

Penerbit: Sinar Baru Algensindo

Harga: Rp. 109.000,-


Sejarah perkembangan manusia tidak pernah lepas dari suatu pencarian yang bernama kebenaran. Kebenaran yang hakiki datangnya hanya dari Allah SWT. Lalu, pada pedoman yang mengandung kebenaran tersebut, yakni agama Islam, diyakini secara universal mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia yang senantiasa terus berkembang.

Berdasarkan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 43, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Jelas tersirat makna pembelajaran yang berkelanjutan dan bersumber pada sesuatu yang hak. Salah satu pedoman yang harus diyakini oleh umat muslim selain Al-Qur'an adalah hadis Nabi Muhammad SAW.

Di dalam buku yang berjudul "Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkaam)" ini, kita diajak masuk ke alam seluk beluk hadis itu sendiri, mengisyaratkan kepada persesuaian di antara hadis-hadis yang bertolak belakang dan menjelaskan kedudukan hadis-hadis, serta menisbatkan kepada orang-orang yang mengetengahkannya. Lengkap dengan bahasan mengenai thaharah (bersuci), salat, janaa'iz, zakat, shaum, dan haji. Dikemas dengan metode baru yang mengikuti tuntutan zaman dan pendidikan modern, tanpa menyinggung masalah tarjih terhadap satu dalil atas dalil lain. Sehingga layaklah buku ini menjadi salah satu buku rujukan untuk Anda baca, terutama bagi "pemula". Semoga kita menjadi orang-orang lurus di jalan-Nya. Selamat membaca.

Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment

silakan isi komen atau pesan saran di bawah ini...