Yuk, berbisnis dg 0 Rupiah!
silakan klik link berikut:


Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com https://www.tokopedia.com/tb-albarokah ___________________________

Rahasia Menyingkap Makrifat Allah

Rahasia Menyingkap Makrifat Allah

Terjemah Kitab Asrar Al Insan fi Ma'rifah ar-Ruh wa ar-Rahman

Karya: Syekh Nuruddin ar-Raniri

Penerbit: Diadit Media

Harga: Rp. 29.500,-

Nama lengkapnya adalah Nuruddin Ibn 'Ali Ibn Hasanji Ibn Muhammad Humeyd ar-Raniri. la berasal dari dataran India (Gujarat) dan nenek moyangnya berasal dari daerah Arab, tepatnya Hadramaut. Pada tanggal 6 Muharram 1047 H /11 Mei 1637 M, ia tiba di daerah Aceh dan tinggal di sana sampai tahun 1644 M pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Sani.

Syekh Nuruddin ar-Raniri telah banyak mengarang buku yang berisi tentang ajaran Tasawwuf. Menurut Van der Tuuk (via Tudjimah: 1961), karangan Syekh Nuruddin ar-Raniri minimal mencapai 23 buah. Di antaranya adalah Sirat al-Mustaqim, Durrat al-Faraid bi Syarh al-'Aqa'id, Hidayah al-Habib Fi Targib wa Tartib, Bustan as-Salatin Fi Zikr al-Awwalin wa al-Akhirin, Nubda fi ad-Da'wa al-Zitl ma'a Sahibihi, Lata'if al-Asrar, Asrar al-lnsan fi marifah ar-Ruh wa ar-Rahman, Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan, dan lain sebagainya.

Dan buku ini adalah salah satu terjemahan dari karya beliau, yaitu Asrar al-lnsan fi Ma'rifah ar-Ruh wa ar-Rahman ke dalam edisi Bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya karya ini, khazanah pemikiran tasawwuf di kalangan umat Islam Indonesia akan semakin berkembang dan menambah daya gugah spiritualitas kita semua. Amiin

Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment

silakan isi komen atau pesan saran di bawah ini...