Yuk, berbisnis dg 0 Rupiah!
silakan klik link berikut:


Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com https://www.tokopedia.com/tb-albarokah ___________________________

Islam Happy Ending

Islam Happy Ending

(terjemah kitab Adabud Dunya Waddin, karya Abû al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi)

Penerbit: Pustaka Hidayah

Harga: Rp. 115.000,-


Apakah Anda percaya sebuah buku dapat mengubah hidup seseorang? Adakah yang menghalangi Anda sehingga semua huruf yang Anda baca seolah-olah tidak menempel dalam benak Anda? Rasul bersabda, "Ada dua orang yang akan menghancurkan umatku yakni, orang berilmu yang jahat dan ahli ibadah yang bodoh. Orang paling jahat adalah ulama yang senang berbuat kerusakan."Setiap orang membutuhkan ilmu yang akan membawa kepada kebahagiaan. Dalam buku ini Anda akan menemukan kekuatan nasihat-nasihat tentang pelbagai hal yang disampaikan oleh Baginda tercinta-Nabi Muhammad saw., Imam 'Alî bin Abî Thâlib, 'Umar bin al-Khaththâb, Abû Bakar, Sastrawan, Penyair, Ahli bahasa, Ahli Tafsir dan Ulama. Buku ini akan memberi kemantapan kepada Anda atas Islam yang Anda yakini, sehingga tanpa ragu Anda akan menjadikan Islam sebagai 'jalan hidup' sekaligus 'jalan mati' Anda.Buku ini akan menjadi mitra pengetahuan Anda, agar selalu rela menerima Islam sebagai agama yang benar, dan agar akhir perjalanan hidup Anda Happy Ending - mati dalam keadaan Islam (khusnul khatimah).

&

Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardî atau yang lebih dikenal dengan al-Mawardî adalah seorang intelektual. Ia termasuk tokoh terkemuka, pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam di zaman Abbasiyah. Ia pernah menjadi qadhi (hakim). Lahir di Baghdad 386 H/975 M, Al-Mawardî menguasai ilmu-ilmu agama, hadis, fiqih, politik, filsafat, etika dan sastra. Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim.

sumber: http://pustakahidayah.com/catalog1/product_info.php?products_id=325

Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment

silakan isi komen atau pesan saran di bawah ini...